A projekt elnevezése: 

Megvalósító szervezet: 

Hazai Pályán

Artemisszió Alapítvány/MIRA közösség

A projekt rövid bemutatója:

A IX. kerület Bokréta utcai MIRA interkulturális közösség egy ideje már nem csak közös programokat, játékokat, jógát, filmvetítést, beszélgetéseket, kreatív workshop-okat kínál a Budapesten élő külföldieknek, menekülteknek,  valamint a  más kultúrák iránt nyitott érdeklődő helyieknek, de saját FOCICSAPATUNK is van! A menekültekből, bevándorlókból és helyi lakosokból álló csapat fejlődéséhez profibb felszerelésre, terembérletre, több edzésre és megbecsült edzőre, ill. további kapcsolatépítésre van szükségünk. Nagy vágyunk, hogy az Élő Adás kampányban kapott pénzből a 2021-es Menekültek Világnapján – ebben a futball hagyományaira méltán büszke kerületben –  egy színes, barátságos hangulatú, amatőr és profi játékosokkal is kiegészülő, a közönséggel együtt ünneplő Befogadó Focikupát rendezzünk.

Milyen közösségi/társadalmi igény áll mögötte?

Az Artemisszió Alapítvány interkulturális közösségén belül működő focicsapat törzstagjai Budapesten élő menekültek és bevándorlók.
Eddigi kerületi munkánkra és beágyazottságunkra alapozva és Ferencváros  történelmi hagyományaira, befogadó attitűdjére ,színes lakossági összetételére építve  (jelenleg a lakosság 10% külföldről érkezett)  a helyi társadalomnak igénye van a sokszínűséget ünneplő közösségi eseményekre. Programjaink során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a jelenlegi, a szétzilálódás felé vivő és a szegregációt erősítő társadalmi folyamatok mellett az emberekben hatalmas az igény a békés együttélésre, egymás megismerésére és ezen keresztül biztonságérzetük és otthonosság érzetük erősödésére.

A projekt célja:

Projektünk célja kettős: egyrészt szeretnénk összegyűjteni 1 millió forintot annak érdekében, hogy a csapat edzőtermet bérelhessen, szakképzett edzőt fogadhasson és vásárolhasson néhány új labdát és edzőfelszerelést, valamint hogy 2021-ben a Menekültek Világnapján megrendezhessük a Befogadó Focikupát.

Másik célunk, hogy növeljük a focicsapatot is működtető interkulturális közösség ismertségét, kapcsolatokat építsünk más közösségekkel, s meginvitálhassunk olyan itt élő külföldi vagy magyar embereket, akik még nem ismerik a MIRÁt, de ha megismerik, örömmel lesznek maguk is a tagjai.

A projektben tervezett tevékenységek:

Rendszeres, Heti edzés szakképzett szakember segítségével, a téli időszakban (a járványhelyzetőlt függően) bérelt teremben. Labdák, edzéshez szükséges felszerelések vásárlása a szakképzett edző javaslata alapján. 

Kapcsolatfelvétel a kerületben működő, sportoló vagy sporttevékenységre nyitott közösségekkel. Befogadó Focikupa megrendezése.

A megvalósítás futamideje:

2021. január – június

Mit vártok a projekttől, mikor éreznétek eredményesnek?

A kapcsolatépítés, a közös edzések és a kupanap eredményeként nem csak a focicsapat és a MIRA közösség ismertsége fog nőni a kerületben és a fővárosban, de reményeink szerint új tagokkal is gazdagodni tudunk majd. Terveink szerint a focicsapathoz 2-4 új tag, a MIRA interkulturális közösséghez 5-10 érdeklődő csatlakozik a program eredményeként. Kapcsolatépítési tevékenységünk további eredménye lesz, hogy hosszabb távú közös projektekben is együtt tudunk majd dolgozni más közösségekkel.

Mennyit és mire szeretnétek összegyűjteni az Élő Adással?

600 000 Ft: heti rendszerességű edzések a csapat számára, edző alkalmazása a MIRA focicsapat munkájának segítésére, terembérlet, új felszerelések.
Adomány 850 000 Ft: heti rendszerességű edzések, edző, terembérlet, a közös sporteszközök mellett személyes felszerelés (pl. cipő) a legrászorultabbak számára) + kerületi közösségek megkeresése, bevonása, 2 együttműködés, min. 5 közös edzés
Adomány 1 000 000 Ft: fentieken túl megrendezzük egynapos Befogadó Focikupát (Menekültek Világnapján)

Miért pont az Élő Adással gyűjtötök erre?

Fontosnak tartjuk a csapat kerületi kötődését, hiszen a MIRA közösségi tere a kerületben működik, kezdettől ide tartozunk. Másrészt a program szellemisége és jellege nagyon közel áll a mi elveinkhez és működésmódunkhoz, így azt reméljük, hogy az Élő Adás segítségével még több embert érhetünk el és vonhatunk be tevékenységeinkbe.

Szervezeti adatok:

Artemisszió Alapítvány

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 10.

Iroda: 1074 Budapest, Szövetség u. 35.

Közösségi tér: 1094 Budapest, Bokréta u. 10.

Képviselő: Szántó Diana

Adószám: 18089855-1-41